TV& VIDEO

miếng dán hình sticker

Bộ sticker thương hiệu Việt đầu tiên trên Facebook

Bộ sticker thương hiệu Việt đầu tiên trên Facebook

VTV.vn - Bộ sticker bằng tiếng Việt rất "cool" có tên là Chin & Su, là sản phẩm được Facebook "đặt hàng" từ một nhóm các bạn trẻ Việt Nam.