TV& VIDEO

miếng dán Trung Quốc

Phát hiện hóa chất độc hại trong miếng dán đồ chơi

Phát hiện hóa chất độc hại trong miếng dán đồ chơi

VTV.vn - Cục Quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa cho biết, đã phát hiện hàm lượng chất phthalate với nồng độ cao gấp hàng trăm lần cho phép trong miếng dán đồ chơi trẻ em.