TV& VIDEO

miếng đất

Phân khúc đất thổ cư đang ấm dần lên trong năm 2014

Phân khúc đất thổ cư đang ấm dần lên trong năm 2014

Từ giữa năm 2013 đến nay, phân khúc đất thổ cư đang ấm dần lên do nhu cầu của người mua tăng cao và giá nhà hạ sâu.