TV& VIDEO

Minh Anh

Diễn viên - người mẫu Minh Anh từng sợ "quê" khi tham gia Sasuke Việt Nam

Diễn viên - người mẫu Minh Anh từng sợ "quê" khi tham gia Sasuke Việt Nam

VTV.vn - Diễn viên - người mẫu Minh Anh cho rằng, Không giới hạn - Sasuke Việt Nam là chương trình thú vị. Nhưng anh từng thấy lo mình có thể bị ngã, bị "quê" trong chương trình.