TV& VIDEO

Minh bạch

Minh bạch, công khai trong các cơ quan công quyền là quá cần thiết

Minh bạch, công khai trong các cơ quan công quyền là quá cần thiết

VTV.vn - Nói về chủ đề minh bạch, công khai, tờ Đại biểu Nhân dân cho rằng, minh bạch, công khai trong các cơ quan công quyền là quá cần lúc này.