TV& VIDEO

minh bạch hóa

Khi “chi phí không chính thức” dần trở thành chính thức

Khi “chi phí không chính thức” dần trở thành chính thức

VTV.vn - Với mức độ phổ biến trong mọi mặt của cuộc sống như hiện nay, các chuyên gia lo sợ rằng khoản “chi phí không chính thức” sẽ dần trở thành một loại chi phí tất yếu.