TV& VIDEO

minh bạch tài chính

Đa số cử tri Pháp chưa quyết định bầu chọn ứng cử viên Tổng thống

Đa số cử tri Pháp chưa quyết định bầu chọn ứng cử viên Tổng thống

VTV.vn - 54% số cử tri Pháp vẫn chưa thể quyết định sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên tổng thống.