TV& VIDEO

minh bạch trong thu phí BOT

Giám sát theo sự vụ, khó minh bạch trong thu phí BOT

Giám sát theo sự vụ, khó minh bạch trong thu phí BOT

VTV.vn - Trong thời gian qua, Tổng cục Đường bộ chỉ vào cuộc khi có những sự vụ xảy ra như nhà đầu tư BOT gian lận doanh thu, thu phí không xuất vé...