TV& VIDEO

minh bạch trong thu phí

TP.HCM xây 3 trạm thu phí BOT điện tử

TP.HCM xây 3 trạm thu phí BOT điện tử

VTV.vn - Để kéo giảm tình trạng ùn tắc giao thông, TP.HCM sẽ ứng dựng công nghệ thu phí tự động không dừng (trạm thu phí BOT điện tử) tại 3 trạm thu phí.