TV& VIDEO

Mô hình chuẩn

Hội thảo xây dựng trung tâm hành chính công cấp tỉnh

Hội thảo xây dựng trung tâm hành chính công cấp tỉnh

VTV.vn - Hội thảo xây dựng trung tâm hành chính công cấp tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 đã được tổ chức chiều 1/7.