TV& VIDEO

mô hình đầu tư

Nga khôi phục và phát triển trang trại chăn nuôi theo công nghệ mới

Nga khôi phục và phát triển trang trại chăn nuôi theo công nghệ mới

VTV.vn - Hai năm trở lại đây, tại Nga có thêm nhiều doanh nghiệp nông nghiệp, đặc biệt là các chủ trang trại chăn nuôi bò sữa với mô hình đầu tư hiệu quả nhờ công nghệ mới.