TV& VIDEO

mô hình đầu tư

Hiệu quả mô hình đầu tư không dùng vốn ngân sách Nhà nước ở Kiên Giang

Hiệu quả mô hình đầu tư không dùng vốn ngân sách Nhà nước ở Kiên Giang

VTV.vn - Hình thức đầu tư không dùng ngân sách Nhà nước tại tỉnh Kiên Giang là một cách để giải quyết bài toán đầu tư trong điều kiện ngân sách khó khăn.