TV& VIDEO

mô hình nhãn an toàn

Xuất khẩu sang Mỹ 100 tấn nhãn Đồng Tháp

Xuất khẩu sang Mỹ 100 tấn nhãn Đồng Tháp

VTV.vn - Với thành công của mô hình nhãn an toàn, 100 tấn nhãn Đồng Tháp vừa được xuất khẩu sang thị trường Mỹ.