TV& VIDEO

mô hình tổ chức

Mô hình tổ chức nào cho chính quyền địa phương?

Mô hình tổ chức nào cho chính quyền địa phương?

VTV.vn - Nội dung mô hình tổ chức chính quyền địa phương đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu có tính chất gợi mở tại phiên khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 11.