TV& VIDEO

mô hình trang trại

Aquaponics - Mô hình thủy canh ao vườn tại Mỹ

Aquaponics - Mô hình thủy canh ao vườn tại Mỹ

VTV.vn - Một mô hình trang trại mới đang trở nên khá phổ biến tại Mỹ là kết hợp vườn cây với ao cá đang mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân tại Mỹ.