TV& VIDEO

mở lớp

Bảo tàng lịch sử trong trường học tại Mỹ

Bảo tàng lịch sử trong trường học tại Mỹ

Bảo tàng lịch sử ngay trong nhà trường là cách giáo dục lịch sử chưa được nhiều quốc gia trên thế giới biết đến, nhưng đã rất quen thuộc với học sinh ở trường Bronx, New York, Mỹ.