TV& VIDEO

mở mang

Khán giả Khau Vai - Hà Giang: Không thể thiếu truyền hình

Khán giả Khau Vai - Hà Giang: Không thể thiếu truyền hình

 Là một Đài truyền hình quốc gia, VTV luôn nỗ lực chuyển đến khán giả những hình ảnh và nội dung hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khán giả, thông qua nhiều phương pháp khảo sát, ở nhiều địa điểm trên cả nước.