TV& VIDEO

mô mỡ

Bỉ: Điều trị gãy xương nhờ tế bào gốc từ mỡ

Bỉ: Điều trị gãy xương nhờ tế bào gốc từ mỡ

Các bác sỹ tại Bỉ lần đầu tiên công bố kỹ thuật cho phép tái tạo xương từ tế bào gốc trong mỡ của bệnh nhân.