TV& VIDEO

mở rộng diện tích

Bình Định khuyến cáo không mở rộng diện tích trồng cau

Bình Định khuyến cáo không mở rộng diện tích trồng cau

VTV.vn - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Định vừa có văn bản về việc tăng cường quản lý diện tích trồng cau trên địa bàn tỉnh.