TV& VIDEO

mở rộng diện tích

Miền Trung đối mặt với tình trạng hồ tiêu chết hàng loạt

Miền Trung đối mặt với tình trạng hồ tiêu chết hàng loạt

VTV.vn - Hồ tiêu chết khiến nông dân không chỉ thất thu mà việc tái canh trên nền đất cũ cũng không dễ dàng.