TV& VIDEO

mở rộng kinh doanh

Nhiều ngân hàng tăng vốn để đáp ứng các chuẩn mới của Ngân hàng Nhà nước

Nhiều ngân hàng tăng vốn để đáp ứng các chuẩn mới của Ngân hàng Nhà nước

VTV.vn - Trả cổ tức bằng cổ phiếu, phát hành riêng lẻ cổ phiếu để tăng vốn, bán cổ phần cho đối tác chiến lược.