TV& VIDEO

mở rộng kinh doanh

Doanh nghiệp Nhật Bản mở rộng kinh doanh tại Việt Nam

Doanh nghiệp Nhật Bản mở rộng kinh doanh tại Việt Nam

VTV.vn - Đây là kết quả khảo sát về thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam, do Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) thực hiện.