TV& VIDEO

mở tài khoản tiết kiệm

Hàn Quốc: Xu hướng mở tài khoản tiết kiệm bằng đồng Nhân dân tệ

Hàn Quốc: Xu hướng mở tài khoản tiết kiệm bằng đồng Nhân dân tệ

VTV.vn - Lãi suất của các tài khoản tiết kiệm bằng đồng Nhân dân tệ cao hơn lãi suất của các tài khoản bằng đồng Won là yếu tố chính hấp dẫn người dân Hàn Quốc.