TV& VIDEO

kinh tế

MobiFone sẽ thành Tổng Công ty viễn thông

MobiFone sẽ thành Tổng Công ty viễn thông

Theo thông tin từ Bộ TT-TT, Bộ đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép tổ chức công ty TNHH một thành viên thông tin di động (VMS) thành Tổng Công ty viễn thông MobiFone.