TV& VIDEO

Mobile TV

Hội thảo “Kinh nghiệm quốc tế về thực hiện số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất”

Hội thảo “Kinh nghiệm quốc tế về thực hiện số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất”

Tại Hội trường lớn KS Grand (TP Hạ Long), sáng 20/12/2013, Hội thảo Kinh nghiệm quốc tế về thực hiện số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất đã diễn ra với các bài tham luận thiết thực và những cuộc trao đổi sôi nổi.