TV& VIDEO

mốc giới

Hoàn thành tăng dày và tôn tạo mốc giới quốc gia giữa Việt Nam và Lào

Hoàn thành tăng dày và tôn tạo mốc giới quốc gia giữa Việt Nam và Lào

VTV.vn - Ban chỉ đạo Cắm mốc 03 tỉnh Quảng Trị Savannakhet – Salavan (Lào) tổ chức tổng kết công tác hoàn thành Dự án Tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc giới Việt Nam - Lào.