TV& VIDEO

mối hàn

Triệu hồi xe Mitsubishi Triton và Pajero Sport do lỗi sản xuất

Triệu hồi xe Mitsubishi Triton và Pajero Sport do lỗi sản xuất

 Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương thông báo Chương trình triệu hồi xe Mitsubishi Triton và Pajero Sport do bị một số lỗi trong quá trình sản xuất.