TV& VIDEO

mọi khoản

WB cam kết hỗ trợ 2 tỷ USD cho Myanmar

WB cam kết hỗ trợ 2 tỷ USD cho Myanmar

Ngân hàng Thế giới (WB) đã công bố một chương trình phát triển trị giá 2 tỷ USD dành cho Myanmar, bao gồm các dự án cải thiện khu vực năng lượng và chăm sóc sức khỏe tại quốc gia Đông Nam Á này.