TV& VIDEO

mối quan hệ tốt đẹp

Thụy Sĩ và Thụy Điển là địa điểm được ưu tiên chọn cho cuộc gặp Mỹ - Triều Tiên

Thụy Sĩ và Thụy Điển là địa điểm được ưu tiên chọn cho cuộc gặp Mỹ - Triều Tiên

VTV.vn - Thụy Điển và Thụy Sĩ sẽ là hai quốc gia đầu tiên được lựa chọn để tổ chức cuộc gặp lịch sử Mỹ - Triều Tiên.