TV& VIDEO

mời thầu

Việt Nam thực hiện thành công hơn 1.000 gói thầu điện tử

Việt Nam thực hiện thành công hơn 1.000 gói thầu điện tử

Trong giai đoạn 2012-2013, Việt Nam đã thực hiện thành công hơn 1.000 gói thầu điện tử. Đây là một con số đáng ghi nhận bởi chỉ một vài năm, số lượng gói thầu thực hiện qua đấu thầu qua mạng tăng trưởng ấn tượng tới 20 lần.