TV& VIDEO

moi tiền

Cảnh báo tình trạng dùng sim rác lừa tiền

Cảnh báo tình trạng dùng sim rác lừa tiền

Mới đây, các cơ quan chức năng của Mỹ đã cảnh báo, xuất hiện việc các đối tượng lừa đảo dùng các số máy lạ, gài bẫy và moi tiền của nhiều người.