TV& VIDEO

Moldova

Bầu cử Quốc hội Moldova: Đảng thân Nga chiếm ưu thế số phiếu

Bầu cử Quốc hội Moldova: Đảng thân Nga chiếm ưu thế số phiếu

Theo kết quả kiểm phiếu mới nhất, Đảng Xã hội thân Nga hiện dẫn đầu trong Cuộc bầu cử Quốc hội Moldova diễn ra hôm 31/11.