món hải sản

Hải sản ở Quảng Bình đã an toàn

Hải sản ở Quảng Bình đã an toàn

VTV.vn - 2.600 tấn hải sản Quảng Bình có thể tiêu thụ tại thị trường.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive