TV& VIDEO

mong ước

Quán quân Vietnam Idol mùa 5 muốn... chân mình dài hơn

Quán quân Vietnam Idol mùa 5 muốn... chân mình dài hơn

"Có nhiều lúc Thuỷ cũng mong ước chân dài hơn một chút" - Nhật Thuỷ, quán quân của Vietnam Idol mùa thứ 5, chia sẻ trong cuộc trò chuyện với độc giả của VTV News.