TV& VIDEO

Moody

Moody's xem xét nâng bậc tín nhiệm 7 ngân hàng Việt

Moody's xem xét nâng bậc tín nhiệm 7 ngân hàng Việt

VTV.vn - Cơ quan xếp hạng tín nhiệm Moody's Investors Service đang xem xét nâng bậc tín dụng dài hạn đối với 7 ngân hàng Việt Nam.