TV& VIDEO

Một thoáng Việt Nam

Một thoáng Việt Nam tại Italy

Một thoáng Việt Nam tại Italy

VTV.vn - Không chỉ là dấu ấn quê hương nơi xứ người, những hình ảnh này cũng chính là nhịp cầu nối để bạn bè quốc tế biết đến Việt Nam.