TV& VIDEO

Mrs World Pageant

Trần Thị Quỳnh làm giám khảo Miss Fairy 2013

Trần Thị Quỳnh làm giám khảo Miss Fairy 2013

Hoa hậu Trần Thị Quỳnh là giám khảo cuộc thi tìm kiếm gương mặt đại sứ Miss Fairy 2013.