TV& VIDEO

MSNBC

Lại xuất hiện “người nam châm” có khả năng hút đồ vật

Lại xuất hiện “người nam châm” có khả năng hút đồ vật

Từ thìa, dĩa đến điện thoại di động, điều khiển TV… tất cả đều bị hút dính nếu để gần một người đàn ông 56 tuổi ở Bosina & Herzegovina.