TV& VIDEO

MTV Việt Nam

Vượt Sơn Tùng M-TP, Đông Nhi đại diện Việt Nam tham gia EMA 2016

Vượt Sơn Tùng M-TP, Đông Nhi đại diện Việt Nam tham gia EMA 2016

VTV.vn - Vượt qua Sơn Tùng M-TP và Vũ Cát Tường, Đông Nhi chính thức trở thành đại diện Việt Nam tham gia giải thưởng MTV EMA 2016.