TV& VIDEO

mũ bảo hiểm thông minh

Phát triển mũ bảo hiểm thông minh dành riêng cho người mù

Phát triển mũ bảo hiểm thông minh dành riêng cho người mù

VTV.vn - Các sinh viên trường Đại học khoa học và công nghệ Côn Minh, Vân Nam, Trung Quốc, vừa phát triển một loại mũ bảo hiểm thông minh dành riêng cho người mù.