TV& VIDEO

mũ trắng

Tin tặc mũ trắng chia sẻ bí quyết bảo mật thông tin mạng

Tin tặc mũ trắng chia sẻ bí quyết bảo mật thông tin mạng

Gần đây, giới công nghệ thông tin đã hoang mang về lỗi bảo mật Heartbleed, một trong các lỗi an ninh tồi tệ nhất trên mạng từ trước đến nay. Hãy cùng nghe các tin tặc mũ trắng chia sẻ bí quyết giữ bảo mật thông tin trên mạng.