TV& VIDEO

mua bán đỉa

Thương lái lại lùng sục mua đỉa tại Thanh Hóa

Thương lái lại lùng sục mua đỉa tại Thanh Hóa

VTV.vn - Vào thời điểm này, thương lái lại lùng sục mua đỉa trên địa bàn huyện miền núi Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.