TV& VIDEO

mua cả

Các nhà phát triển thích nền tảng iOS nhất

Các nhà phát triển thích nền tảng iOS nhất

 Cuộc khảo sát Developer Economics 2013 của Vision Mobile gần đây cho thấy, các nhà phát triển di động vẫn chuộng nền tảng iOS nhất, sau đó là Android và BlackBerry.