TV& VIDEO

mua chứng nhận VietGap

Khi chứng nhận VietGap trở thành một món hàng

Khi chứng nhận VietGap trở thành một món hàng

VTV.vn - Tại một công ty cấp VietGap, giấy chứng nhận này đã trở thành một món hàng được nhân viên rao bán bằng mọi giá, bất chấp đạo đức nghề nghiệp.