Mưa đá và lũ lụt nghiêm trọng tại Trung Quốc

Giao diện thử nghiệm VTVLive