TV& VIDEO

múa dân gian

Đưa múa dân gian đến với trẻ em Việt Nam tại CHLB Đức

Đưa múa dân gian đến với trẻ em Việt Nam tại CHLB Đức

VTV.vn - Ngoài được học tiếng Việt tại Trung tâm dạy tiếng Việt Sao Mai, các em còn được hướng dẫn học các điệu múa dân gian Việt Nam.