TV& VIDEO

mua giấy lưu hành

Cách chức 7 cán bộ trong vụ 800 sản phẩm nuôi trồng thủy sản kém chất lượng

Cách chức 7 cán bộ trong vụ 800 sản phẩm nuôi trồng thủy sản kém chất lượng

VTV.vn-Theo báo Nông nghiệp Việt Nam số ra hôm nay (21/7), 7 cán bộ vi phạm pháp luật liên quan đến vụ 800 sản phẩm thủy sản kém chất lượng mua giấy phép lưu hành đã bị cách chức.