TV& VIDEO

mua khống

Trung tâm Bảo trợ xã hội Nghệ An mua khống hơn 500 triệu đồng tư trang

Trung tâm Bảo trợ xã hội Nghệ An mua khống hơn 500 triệu đồng tư trang

VTV.vn - Theo các đối tượng xã hội tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Nghệ An, ngoài bữa ăn hàng ngày, họ không được hỗ trợ gì thêm trong vài năm trở lại đây.