TV& VIDEO

mua may bán rủi

Khai hội chợ Viềng, Nam Định

Khai hội chợ Viềng, Nam Định

Hàng vạn du khách đã đổ về hội chợ Viềng, Nam Định để tham dự phiên chợ “mua may bán rủi” đầu năm.