TV& VIDEO

mua muối tạm trữ cho diêm dân

Bạc Liêu mua tạm trữ hơn 1.400 tấn muối

Bạc Liêu mua tạm trữ hơn 1.400 tấn muối

VTV.vn - Sau hơn nửa tháng triển khai, Công ty Cổ phần Muối Bạc Liêu đã thu mua được hơn 1.400 tấn muối tạm trữ cho diêm dân địa phương.