TV& VIDEO

mua nhà giá rẻ

Đến năm 2030, Việt Nam vẫn "khát" nhà giá rẻ

Đến năm 2030, Việt Nam vẫn "khát" nhà giá rẻ

VTV.vn - Khoảng 10-15 năm tới, "siêu đô thị" như TP.HCM và Hà Nội vẫn khát nhà giá rẻ.