TV& VIDEO

mưa thuận gió hòa

Rộn ràng lễ hội Katê của đồng bào Chăm tại Ninh Thuận

Rộn ràng lễ hội Katê của đồng bào Chăm tại Ninh Thuận

VTV.vn - Những ngày này, các làng Chăm tỉnh Ninh Thuận rộn ràng với lễ hội Katê - lễ hội lớn nhất của đồng bào Chăm.