mưa to

Ngành điện Hà Tĩnh chủ động ứng phó bão số 10

Ngành điện Hà Tĩnh chủ động ứng phó bão số 10

VTV.vn - Hà Tĩnh là địa phương được dự báo chịu ảnh hưởng nặng nề từ cơn bão số 10 với vùng ảnh hưởng rất lớn.thiệt hại tại các điểm xung yếu là không thể tránh khỏi.